Nabitá Mery

12.02.2014 15:53

Nabitá Mery


 


 


 

V Sobůlkách lajfčili dva bráši. Jeden byl těžce v baliku, ale vařil na svým statku  sólo bugy, páč ho pro jeho chamtivost žádná koc nechcela.

Ten druhé, Žanek, byl chudé jak kirchnové ratyš, bez háčka a přitom se musel se starat vo svýho malýho šropa Marušku. Měl goldnovó hercnu, ale byl vdovec. Jeho stařka zkalila hned potym, co mu vytlačila křečka. Lovů tak měl málo, jen co stačil vysomrovat na Čáře nebo před roló. Proto hned jak Maruš vychodila bódu a naklapala na gympl na Jarošku, dohókl se svým lakomým bráchó pro Mery brigádu. Dělal a mu na statku pucflečmenku, dávala chálku havěti a vyvážela vod nich hnědku. Měla dohóknutý, že po matuře dostane vod něho old krupicu a bude moct na véšku.

Járy hrnuly, Mery byla fest nabitá koňa, sfókla maturu za čtyři a doklapala k lakomcovi pro love. Ten ale vytáhnul pětikolo a nahlásil jí, že to za víc nestálo. Nevzala vod něho nic a hned klapala na Čáru za fotrem hóknót mu do ovarů jak s ňó stréc vykéval. Fotřík se z teho fest vytočil a s vostatníma somrákama mázli karfióle do holpecu a vygómali, že lakomca nabonzujó.

Žanek hned naklapal na mlén a mázl na bráchu těžké bonz.

Prokurátorské si je pak voba za téden pozval. Gómal, že má somrák recht, ale nechcel si to ani rozházet s balikářem, co když bude jeho vliv potřebovat při volební válce. Tak vygóml habaďůru. Dal jim tři hádanky, ať je rozlósknó do zétra a řešení pošló třeba mejlovó válkó. Co je nébystřéší, co je nésladší a co je nébohatší.

Balikář v noci nahodil festovního přemysla a najšrajbčil na mlén, že nébystřejší je jeho čokl, nésladší je med vod jeho hmyzošů a névíc v baliku je von sám.

To chudé Žanek házel sicnu u komplu a vzdychal a přeméšlel, až se mu z dózny kóřilo. Maruš vplula do cimry k němu a vaří:

Žádná křeč tatíku, hoď mi do placu vo co gou a já ti helfnu. Ne nadarmo mi na gymplu hókali Nabitá Mery.“

Fotr ji vyzvonil zadání rébusu a Mařenka nad tem jen prskala do rolety, jaká je to brnkačka.

Nébystřéší je přece naša augla, fšecko zgómne. Dyž ti ju vyrépnó, seš v gébišu jak tvůj jmenovec Žanek Žižkuj. Nésladší je naša chrupna. I když máš chmurky, mórgen vyhópneš do růžova vyšlófčené a vaříš těžké radovanec. A nébohatší je hróda, z ní všecko roste a pochází!

Jakmile prokurátor přelóskal oba cunty, byla mu jasná válka, že statkář bude muset hajcovat. Ale gómal, že je podezřelý, že ten chudé Žanek má hned na první špíz v řepě pustevnu, nebo mírněji řečeno je intelektuálně nesmělý, jak kdysi béval ve štatlu Rudy Kovanda, a fčil totok. Prostě mu docvaklo, že to ten Žanek nemuže mít z vlastní dózny.

Proto si ho pozval na mlén, gde mu jednak předal vod boháča spravedlivý love, ale zároveň z něho vytáhnul, vodkud fukéř fóká.

Když je ta tvoja koc tak nabitá, ať za mnó dohrne zétra ani ve dne, ani v noci, ani nahatá, ani voháklá a ani šórem, ani na vozéku.“

Když Žanek hókl na domášově Marušce do placu jaké neřešitelné úkol po ni prokurátorské chce, nahlásila mu, ať se hodí do klidu, že je to pohoda vánek.

Ve tři ráno vyhópla Mery z betle aus, vzala si skateboard, vobula si jedno šufle, natáhla si untrhózny, šprndu nechala ve šraňku a vyrazila na volnoběh, jen se cestó vomotala tenisovó síťó, keró sekla, když valila kolem Augecu.

Prokurátorské už čučel z fenstru aus natěšené, jak to ta havaj ubóchne.

Když doveslovala k němu, zůstal úplně štajf. Byla nejen nabitá, ale navíc to byl vopravdu betelné šnycl se vším všudy. Až se mu z ní začaly šponovat džanky.

Jí se taky zamlóval, tak dali kus hanteca, ve finálce nějaké ten kysanec a do měsíca byla grilka.

Prokurátorské dál fachčil na mléně a jeho nabitá stařka vo něho pečovala a dodělávala si práva. Jenom jednu věc jí hned ze startu rezolutně nahlásil. Nesmí se mu plést do hokny, jinak jí vodešle zpátky do Sobúlek do tý pastóšky za fotrem.

Fšecko bylo v ókeju, lajfčili na pohodu, Mery vodstátnicovala a byla taky JUDr. Ale bylo jí to platný, jak tuhýmu mantl. Jen furt klohnila zobku a piglovala kér a celé den měla volnoběh. Prostě těžce intelektuálně nevyužité kocór.

Jednó se jí doneslo, že ten její staré ufachčil na jednoho borca tunel.

Věc se měla takhle.
Chudé majitel kobyly, co vytlačila hříbě a bohaté majitel hřebce, které jí nasmrkal do falšinetu se přeli vo tem, keho to hříbě bude. Každé to mládě chcel a vařil, že na ně má nárok. Tehdá prokurátorské rozhodnul ve prospěch balikářa a chudé byl u teho Lojza.

Maruš ten voltr vytočil, vyhledala chudýho a poradila mu, aby druhé den vylezl před mlénem na bergl a rozhodil tam po stromech sítě. Až bude klapat prokurátor do háčka, ať mu hókne to co mu fčil namelduje.

Druhé den před mlénicó prokurátor zgóml síťovicu na baumálech, u teho stepujícího borca a vaří:

Co to tady nacvičuješ kemo?“

Lapám tady fišle!“

Néseš náhodou na palicu, fišle na stromech?“

No když můžó vytlačit hřebci hříbata, můžó bét i na baumálech fišle!“

Prokurátorské se fest zastyděl a spor urovnal dodatěčně po právu. Zároveň však zgóml, že v tem měla kolky jeho poctivka Maruš.

Večer vytočené doletěl na kér a vaří.

Mery moje goldnová, měli sme dohóknutý, že se mi nebudeš somrovat do hokny, jinak že si sebereš saky paky a vodpluješ zpátky na kér. Tys to fčil porušila, tak si sbal pinkl a můžeš mazat. A abys nikde nemohla hóknót, že su lakomé, můžeš si s sebó sbalit to, co pokládáš za nédražší.“

Hážu těžké soráč, kemo“ hlásí Mery, "ale křivdu sem nezkósla. Přesto navrhuju, že než zétra vodendu dom, uděláme si rozlučkové betelné večer, jako by se nic nestalo.“

Borec sóhlasil, Mery ubóchla špica zobku, dotáhla vajnoš, pustili si bednu a ubóchli si špica večírek. Maruš furt dolévala starýmu červa, až byl zbořené jak Drážďany. Doklapal do šláfcimry a mázl sebó do regála. Na to Mařenka hodila drát pro nákladního taxála a nechala borca i s jeho betló dovalit k sobě do Sobůlek na kér.

Mórgen vystartoval hofírek z betle a jak tak ještě nametené počítal svoje hlavy, vůbec nachápal, kerá bije.

Co tady dělám?“ mázl Maruš dotazník?

Hlásils, že si s sebó mám vzít to, co považuju za nédražší, a to seš ty,“ hókla mu Mery do placu.

Na to se kolík zastyděl a došlo mu, že je jeho nabitá Maruš vopravdu betelná koc, ale navíc ho má  fest přiheftlýho u hercny. A tak nejen že se s ňó neroztyploval, ale nechal ji dokonca i místo sebe na mléně sódit.

I ty šropále ve finálce spolu měli.

Prostě těžká láv jak sviňa a samé radovanec!

Tehdá zkrátka ještě platilo, že dyž seš poctivé, doklapeš nédál!

 

Vyhledávání

Kontakt

Matásek Géding Vodafone N975
Dnes je
Počasí Hodonín - Slunečno.cz
SEO